Detta är en gammal version av vår hemsida, klicka här för att komma till den nya.

Spexlängd

Här är den komplettaste lista någon kunnat frambringa över de spex som satts upp vid FFS (tidigare Göteborgs högskolas studentförening). Om ett spex har flera namn anges bara det första.

Under Epok I är kunskapen om spexets historia ofullständig, och längden är därmed fragmentarisk. Följande spex från Epok I är odaterade:

Epok I

Epok II

Epok III


copyright © Filosofspexet 2001-2010 |